Roganytt

Tatt i 124 km/t i 50-sone

Mistet lappen etter råkjøring.

18-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i Stavanger tinghus.

3. september i år, omkring klokken 20.00, kjørte han bil på Randaberg. Her målte politiet farten hans til 124 kilometer i timen i 50-sone.

«Kjøringen skjedde i tettbygd strøk på et tidspunkt det var dagslys, god sikt og oppholdsvær, med tørr bar vei og lite trafikk. Det er skjerpende at siktede kjørte med en passasjer, og den svært høye farten innebærer en stor skaderisiko. Siktede var bare 18 år på gjerningstidspunktet, men etter rettspraksis skal ikke ung alder tillegges nevneverdig vekt i formildende retning. Siktede befinner seg i en aldersgruppe som ligger høyt på overtredelse- og ulykkesstatistikken, og hvor fokus bør rettes mot straffens preventive hensikt», heter det i dommen.

Dermed kom Sør-Rogaland tingrett til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 24 dager. Han mistet også førerretten i to år og sju måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.