Roganytt

Disse vogntogene fikk ikke kjøre videre

Statens vegvesen har hatt kontroll.

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland onsdag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Én fører ble anmeldt til politiet da han ikke hadde forskriftsmessig sikret 30.000 kilo med belegningsstein.

Én fører ble anmeldt på stedet for å ikke stoppe for kontrollen.

Én fører ble anmeldt på stedet grunnet grove brudd på kjøre- og hviletiden.

To førere fikk 2000 kroner i gebyr hver for brudd på kjøre- og hviletiden.

Én fører fikk 3000 kroner i gebyr for manglende kjennemerke på kjøretøyet.

Et vogntog fikk bruksforbud og måtte skifte et skadet dekk på kontrollplassen.

Det ble skrevet ut tre bruksforbud på manglende sikring av gods.

Det ble også skrevet ut 17 kontrollsedler for tekniske mangler på de kontrollerte kjøretøyene.

203 kjøretøy ble kontrollert for vekt og lastesikring med alt i orden.