Roganytt

Slått konkurs for andre gang

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Nær 358.000 nordmenn har fått utbetalt noe over 2,1 milliarder kroner i feriepenger for dagpenger. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Det var Skatteetaten som begjærte at en 53 år gammel mann fra Stavanger ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 291.513 kroner som gjelder merverdiavgift, arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk og forskuddsskatt med tillegg av renter og omkostninger.

53-åringen har drevet et enkeltpersonforetak i Stavanger som har drevet med maling og annet håndverksarbeid. Han gikk også konkurs med et tilsvarende firma i desember 2018.

I et tidligere rettsmøte ble saken utsatt, da 53-åringen mente at han skulle klare å betale kravet innen rimelig tid. Det er registrert en betaling på 16.642 kroner tidligere denne måneden. I retten ble det også opplyst at det er innbetalt 31.000 kroner til Skatteetaten nylig.

Representanten fra Skatteetaten opplyste at betalingen ikke var registrert ennå, men at den uansett ikke ga grunnlag for ytterligere utsettelse. Hun fastholdt begjæringen.

«Retten forstår ham slik at han ellers ikke har innsigelser til kravet, men at han mener han vil klare å betale innen rimelig tid og ber om å ikke bli slått konkurs», heter det i kjennelsen.

Retten la til grunn at Skatteetaten har forfalte krav mot 53-åringen som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det ble også vist til at det er holdt utleggsforretning med intet til utlegg.

«Skyldnerens opplysninger for retten gir ikke tilstrekkelig grunnlag for å anta at betalingsudyktigheten er forbigående. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Magnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 29. november.