Roganytt

Tatt med promille

Ble stoppet av politiet etter å ha kjørt bil.

Den 67 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

10. april i år, omkring klokken 11.00, kjørte han bil på Forus mens han var påvirket av narkotiske tabletter og alkohol.

En blodprøve som ble tatt av ham samme dag klokken 12.33 viste en påvirkningsgrad tilsvarende over 1,2 promille.

«Han har ikke tatt noen forbehold med hensyn til rusmiddelinntak, men kunne på grunn av beruselse ikke huske nøyaktig hva eller hvor mye han hadde drukket. Hans skylderkjennelse underbygges av de andre dokumentene i saken. Retten mener derfor det er bevist at siktede med vilje har kjørt personbil i ruspåvirket tilstand og uten gyldig førerkort, som beskrevet i siktelsen», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at han ble dømt for ruspåvirket kjøring i november 2019.

Dermed ble straffen ubetinget fengsel i 30 dager og 30.000 kroner i bot.

Han fikk også sperrefrist for erverv av førerrett for alltid.