Roganytt

Mann skulle sende gull i posten

Betalte 11.000 kroner for noe han aldri fikk.

Stavanger tinghus. Foto: Tore Bruland

Den 43 år gamle mannen erkjente seg ikke skyldig da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

I april 2020, inngikk tiltalte og fornærmede, en avtale om kjøp av 128 gram skrapgull med 14 og 18 karat. Gullet hadde blitt annonsert av tiltalte på Facebook Marketplace. Partene hadde blitt enige om en totalpris på 22.000 kroner, hvor halvparten skulle betales før sending og halvparten når gullet ble mottatt. Det var ikke uttrykkelig bestemt hvordan pakken skulle sendes, eller hvem som skulle stå for fraktkostnadene, men tiltalte sa at han ville sende gullet på den sikreste måten via posten. Andre steder i korrespondansen skrev tiltalte at det ville koste 185 kroner å sende pakken.

Fornærmede betalte 11.000 kroner til 43-åringens konto uten å få noen pakke fra ham.

43-åringen forklarte at han ikke husker noe fra perioden, på grunn av tunge medisiner. Han forklarte også at gullet i annonsen var hans, at han kan ikke huske å ha sendt gullet, men har heller ingen annen forklaring på hvorfor han ikke lengre har dette.

«Retten finner det ikke bevist ut over enhver rimelig tvil at tiltalte ikke har sendt pakken. Selv om pakken ikke skulle være mottatt hos fornærmede, er det flere mulige forklaringer på dette som ikke medfører at tiltalte har forledet fornærmede. I tillegg til den alminnelige risikoen det alltid vil være for at post ikke kommer fram eller blir stjålet, er det en særlig risiko i vår sak hvor postkassen blir benyttet av mange. Selv om det har en formodning mot seg at post forsvinner, kan det ikke utelukkes, og det faktum at man her skulle sende gull til store verdier gjennom ordinær post kan ha økt denne risikoen», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle frifinnes. Han ble imidlertid dømt til å betale 6000 kroner i erstatning til fornærmede.