Roganytt

Må betale 144.900 kroner etter kjøretur

49-åringen ble observert å drikke av en ølboks da han hadde parkert.

Stavanger tingrett

Den 49 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

23. juni i år, omkring klokken 20.40, kjørte han bil på Auglend i Stavanger til tross for at han var påvirket av alkohol.

Utåndingsprøve tatt av ham klokken 21.06 viste en alkoholkonsentrasjon på 0,47 milligram per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 0,94.

«Siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse i retten i dag, slik det framgår av hans protokollerte forklaring inntatt i rettsboken. Retten legger videre til grunn at siktede drakk noe øl av en ølboks i bilen etter at kjøringen var avsluttet», heter det i dommen fra Sør-Rogaland tingrett.

Retten fant det skjerpende at 49-åringen i 2018 ble dømt for ruspåvirket kjøring.

«Retten må legge til grunn at påvirkningsgraden var noe lavere da kjøringen fant sted i og med at siktede ble observert å drikke av en ølboks da han hadde parkert. Det følger i dette tilfalle av veitrafikkloven § 31 fjerde ledd at siktede skal idømmes en straff av ubetinget fengsel i spennet mellom 21 og 45 dager fengsel. Retten legger i denne sammenhengen vekt på at siktede framsto som beruset og var blankt i øynene. Han snøvlet i samtalen med politibetjenten og snakket sakte», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel 27 dager.

På grunn av en betydelig inntekt ble han også dømt til å betale en bot på 144.900 kroner. Han mistet også førerretten i 20 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.