Roganytt

Sted på Kvadrat gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Kvadrat

Det var firmaet Fresh Coffee AS som torsdag var i Sandnes tinghus og begjærte oppbud.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 64.000 kroner og at firmaet ikke har noe aktiva.

Fresh Coffee AS har drevet i bransjen drift av restauranter og kafeer og har holdt til på Kvadrat.

Firmaet omsatte for nesten 1,6 millioner kroner i 2019.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven $ 60, jf. paragrafene 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Fredrik Undheim er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 23. november.