Roganytt

Håndverkerfirma slått konkurs

Gjorde ikke opp gjelden.

En svakere krone betyr også at import blir dyrere. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Via-Vedlikehold AS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 134.030 kroner.

Selskapets styreleder hadde ingen innvendinger til kravet. Han opplyste at selskapet ikke har midler til å betale og motsatte seg ikke åpning av konkurs. Virksomheten er innstilt.

Via-Vedlikehold AS har holdt til i Stavanger.

«Retten legger til grunn at Skatteetaten har et forfalt krav mot selskapet som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Selskapets styreleder har erkjent å være insolvent. Det ble den 14.08.2021 avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Leif Inge Håland er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 23. november.