Roganytt

Fikk bot på 14.500 kroner – nå vil politiet at han skal betale 23.400 kroner

Mann ble stoppet av politiet i kontroll.

Sandnes tinghus. Foto: Carina Johansen

25. oktober i fjor, omkring klokken 10.00 skal den 29 år gamle mannen fra Sandes ha kjørt bil i Sandnes uten å ha gyldig førerkort.

En blodprøve tatt av ham klokken 10.25 samme dag skal ha vist at han var påvirket av amfetamin tilsvarende over 0,2 i promille.

For dette har han fått et forelegg på 14.500 kroner. Dette har han ikke vedtatt og det er derfor saken skal opp i Sandnes tinghus 15. november i år.

«Du underrettes om at dersom forelegget ikke vedtas, slik at saken må oversendes til domstolen for pådømmelse, bortfaller strafferabatten. I retten vil det bli lagt ned påstand om bot på kr. 23400, subsidiært (dvs. for det tilfelle at boten ikke betales/inndrives) fengsel i 47 dager, og det vil i tillegg bli krevd saksomkostninger til det offentlige», heter det i forelegget.