Roganytt

Drakk alkohol rett før han kjørte

Ble stoppet av politiet i kontroll.

Sandnes tinghus. Foto: Carina Johansen

Den 45 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

27. august i år, omkring klokken 19.15, ble han stoppet av politiet mens han kjørte bil i Hå kommune. En utåndingsprøve tatt av ham klokken 19.53 viste en alkoholkonsentrasjon på 0,38 milligram per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 0,76.

«Retten mener derfor det er bevist at siktede med vilje har kjørt personbil i ruspåvirket tilstand, som beskrevet i siktelsen. Han visste at han hadde drukket alkohol kort tid før kjøringen, og forsto at han var påvirket, selv om han ikke kunne vite nøyaktig påvirkningsgrad. Han har bodd over ti år i Norge og visste at det er straffbart å kjøre ruspåvirket. Det er ikke unnskyldelig at han ikke hadde satt seg inn i den konkrete promillegrensen i landet», heter det i dommen.

Retten viste til at det var dagslys, god sikt, opphold og tørr, bar vei. Siktede kjørte på vanlig gate/vei i tettbygd strøk. Retten viste også til at det ikke er opplyst at det oppsto noen konkret faresituasjon, utover den risiko som ruspåvirket kjøring normalt innebærer. Dermed var retten enig med påtalemyndigheten i at siktedes påvirkningsgrad tilsier at straffen settes til betinget fengsel.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i 21 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

45-åringen har en brutto månedsinntekt på 40.000 kroner. Det medfører også at retten kom til at han skulle betale en bot på 60.000 kroner.

Han mistet også førerretten i 16 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.