Roganytt

Skulle kjøpe 50 gram amfetamin for å selge det videre

Kvinne (20) tatt på fersken da hun skulle kjøpe narkotika.

Dalane tingrett

Den 20 år gamle kvinnen fra Jæren kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Egersund tinghus.

5. desember i fjor, omkring klokken 18.30 i Egersund, forsøkte hun å kjøpe 50 gram amfetamin av en navngitt mann. Dette mislyktes hun med da hun ble pågrepet av politiet mens handelen fant sted. I forbindelse med at hun ble pågrepet ble det funnet 341 narkotiske tabletter på henne, samt 0,7 gram marihuana og 0,9 gram hasj.

«Etter straffeloven § 78 bokstav a jf. § 80 bokstav b er det formildende at siktelsen gjelder et forsøk, men retten legger begrenset vekt på dette ettersom det framstår tilfeldig at handlingen ikke ble fullbyrdet. Siktede har forklart at dersom hun ikke hadde blitt pågrepet ville hun ha mottatt amfetaminet og videresolgt denne, og den forbryterske viljen var dermed klart til stede», heter det i dommen.

Retten kom til at et samlet utgangspunkt for straffen er fengsel i seks til sju måneder.

Samtidig ble det lagt vekt på at saken var blitt noe gammel uten at kvinnen kan lastes for dette. Retten la også vekt på hennes uforbeholdne tilståelse.

Sist, men ikke minst kom retten til at det foreligger sterke rehabiliteringsmessige hensyn. I den forbindelse viste retten til at hun hadde holdt seg rusfri siden i vår, og har kuttet alle forbindelse til rusmiljøet.

Dermed kom retten til at hun skulle dømmes til 148 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på fem måneder.

Hun fikk også inndratt 10.450 kroner til fordel for statskassen.