Roganytt

Mann tatt for ruskjøring to ganger samme måned

Ble stoppet av politiet i kontroll.

Illustrasjonsfoto

Den 32 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

1. november i fjor kjørte han bil i Gjesdal til tross for at han var påvirket av amfetamin tilsvarende en promille på over 0,2.

27. november i fjor kjørte han igjen bil, denne gangen i Sandnes, til tross for at han var påvirket av amfetamin tilsvarende en promille på over 0,5.

Denne gangen førte han også bilen uten å ha gyldig førerkort. Når det gjelder den ruspåvirkede kjøringen kom retten til at han i det minste har handlet uaktsom, og for kjøringen uten førerkort har han handlet med forsett.

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at 32-åringen er dømt for ruskjøring i 2015 og 2016. Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 28 dager. Han ble også dømt til å betale en bot på 6000 kroner.