Roganytt

Dagligvarebutikk gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Illustrasjonsfoto. (Erlend Aas / NTB scanpix)

Det var firmaet Internasjonal Mat AS som var i retten og begjærte oppbud. I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 200.000 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 8000 kroner.

Internasjonal Mat AS har holdt til i Strandgata i Haugesund og omsatte for litt over to millioner kroner i 2019.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkurslovens § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Jens Otto Haugland er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 2. desember i år.