Roganytt

Ville slå arbeidsgiveren konkurs

Fikk ikke lønn og feriepenger.

Foto: Tore Bruland

En ansatt og en arbeidsgiver møttes nylig i rettsmøte i Stavanger tinghus i forbindelse med manglende utbetaling av lønn.

Den ansatte begjærte at arbeidsgiveren ble slått konkurs da han ikke hadde fått 35.140 kroner i feriepenger for 2020, sykepenger på 7466 kroner i år og 9998 kroner i feriepenger i år. Arbeidsgiveren erkjent kravet, men mente at det var betalt.

I rettsmøtet logget den ansatte seg på nettbanken sin og foretok en felles gjennomgang av transaksjoner og det var enighet om at den eneste innbetalingen på kontoen fra arbeidsgiveren var en transaksjon fra april i år da det kom inn 18.813 kroner inn på kontoen til den ansatte.

Dermed ble partene enige om at arbeidsgiveren skylder den ansatte 52.604 kroner til den ansatte.

De ble også enige om at beløpet skal betales i avdrag med 40.000 kroner innen 1. november i år og at det resterende skal betales innen 10. desember.

De ble også enige om at den ansatte trekker konkursbegjæringen mot arbeidsgiveren.