Roganytt

Råkjøring, promillekjøring og kjøring uten gyldig førerkort

Ble stoppet av politiet etter at han hadde kjørt for fort.

Sandnes tinghus. Foto: Carina Johansen

Da saken nylig var oppe i Sandnes tinghus erkjente 43-åringen promillekjøring og kjøring uten førerkort, men var usikker på om han hadde kjørt i 130 kilometer i timen eller lavere.

Retten mente at det var bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte den 21. januar 2021 kjørte på med en påvirkningsgrad tilsvarende en promille på omtrent 1,34 uten gyldig førerkort og med en gjennomsnittshastighet på 130 kilometer i timen til tross for at høyeste tillatte hastighet på stedet var 90 kilometer i timen.

Kjøringen fant sted på E 39 ved Ikea 21. januar i år, omkring klokken 20.40.

«Når det gjelder fartsoverskridelsen har tiltalte forklart at hastigheten var høyere enn 90 kilometer i timen, men at han var usikker på hvor raskt han faktisk kjørte. I bevisvurderingen har retten lagt vekt på logg fra gjennomsnittsmåling som viser at tiltalte hadde en gjennomsnittshastighet på 130 kilometer i timen etter sikkerhetsfradrag», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at 43-åringen er dømt for ruskjøring i februar i fjor. I formildende retning ble det lagt vekt på at 43-åringe hadde tilstått det meste han var tiltalt for.

«Selv om tilståelsen ikke har hatt vesentlig prosessøkonomisk betydning, har det en egenverdi at tiltalte tar ansvar for sine handlinger. Retten mener at tilståelsesrabatten passende kan settes til 10 prosent», heter det i dommen.

Dermed ble straffen satt til ubetinget fengsel i 36 dager og 10.000 kroner i bot. Han ble også idømt sperrefrsit for erverv av førerrett for alltid.