Roganytt

Mann hadde narkotika for å selge det videre

Ble dømt til ett års fengsel for narkotika.

Dommen falt i Jæren tingrett tirsdag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Den 26 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

27. september i fjor klokken 10.50 i Sandnes oppbevarte han 86,94 gram amfetamin, 11,09 gram cannabis og omkring 300 narkotiske tabletter.

28. oktober i fjor kjørte han også bil mens han var påvirket av piller cannabis og amfetamin med en påvirkningsgrad tilsvarende en promille på over 1,2. I bilen og i boligen hans oppbevarte han 89,31 gram amfetamin, 1500 narkotiske tabletter, 3,39 gram cannabis og noe GHB.

«Siktede har i løpet av kort tid begått to grove narkotikaovertredelser og kjørt i ruspåvirket tilstand. Mengden han har oppbevart, og siktedes opplysning i politiavhør om at formålet med oppbevaringen i begge tilfeller var å selge det meste videre, trekker tungt i retning av fengselsstraff. Retten kan ikke se at det foreligger sterke nok grunner til å gi samfunnsstraff i denne saken», heter det i dommen.

Dermed ble han dømt til ubetinget fengsel i 12 måneder. Han må også betale en bot på 7000 kroner og mistet førerretten i to år.