Roganytt

Kaffefirma slått konkurs av Skatteetaten

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Foto: Tore Bruland

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Just Coffee AS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 260.536 kroner i arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk med mer.

Just Coffee AS har holdt til i Hillevågsveien i Stavanger og har drevet med kaffe og kaffemaskiner med mer. Firmaet omsatte for litt over 3,1 millioner kroner i 2020 og fikk samme år et negativt resultat på 217.000 kroner.

«Saksøkte hadde ingen innvendinger mot saksøkerens framstilling. Saksøkte erkjente i rettsmøtet å skylde saksøkeren det angitte beløp og motsatte seg ikke åpning av konkurs. Retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot saksøkte som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det ble den 2. september 202I avholdt utleggsforretning mot saksøkte med intet til utlegg. Konkursbegjæring er innsendt innen tre måneder etter at utleggsforretning ble avholdt og det foreligger presumsjon for at saksøkte er insolvent. Retten legger til grunn at saksøkte er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Paul Ingvald Aakre er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 22. november.