Roganytt

Transportfirma slått konkurs av Skatteetaten

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Foto: Tore Bruland

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Budbringer1 AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 324.112 kroner i skyldig skatt og avgifter.

Budbringer1 AS har holdt til i Egersund og omsatte i 2020 for 1,2 millioner kroner. Firmaet fikk samme år et negativt resultat på 100.000 kroner før skatt.

«Skyldneren har erkjent å ha vært insolvent. Skyldneren mener imidlertid at bedriften nå har en plan for tiden framover som vil medføre at skyldig skatte- og avgiftskrav er nedbetalt innen mai / juni 2022. Skyldneren mener at bedriften vil gå med overskudd framover. Videre har skyldneren vist til plan for nedbetaling er sendt skatteetaten den 07.10.2021», heter det i kjennelsen fra Egersund tinghus.

Dermed motsatte Budbringer1 AS seg åpning av konkurs.

«Saksøkeren fastholdt konkursbegjæringen, og bemerket at selskapet allerede har hatt en plan med betalingsutsettelser som ble misligholdt og bortfalt den 26.05.2021. Saksøkeren har opplyst at Skatteetaten ikke vil godkjenne en ny betalingsplan», heter det i kjennelsen.

Sør-Rogaland tingrett viste til at det var holdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg. Retten kom også til at betalingsproblemene ikke var av forbigående art, at firmaet var insolvent og at vilkårene var til stedet for å ta konkursbegjæringen til følge.