Roganytt

Kjørte i 166 kilometer i timen i 80-sone

Fikk panikk fordi han hadde kjørt for fort.

Den 36 år gamle mannen erkjente seg delvis skyldig da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

8. juni i fjor, omkring klokken 11.55, kjørte han en motorsykkel på Klepp til tross for at han ikke hadde gyldig førerkort. Da politiet stoppet ham oppga han at han het Kjetil til tross for at han har et annet navn.

28. august i fjor, omkring klokken 10.25, kjørte han på nytt motorsykkel uten å ha gyldig førerkort. Denne gangen gikk ferden på E 39 ved Bogafjell. Her målte politiet farten hans til 166 kilometer i timen i 80-sone. En politibetjent forklarte i retten at han fikk beskjed om å stoppe motorsyklisten som hadde blitt målt til 166 kilometer i timen. En kollega av ham gikk ut i veibanen og vinket inn motorsyklisten uten at denne stanset. 36-åringen forklarte i retten at han oppfattet signalet om å stoppe, men fikk panikk fordi han hadde kjørt for fort og uten førerkort. Han unnlot derfor å stanse, og kjørte i stedet hjem til eieren av motorsykkelen.

Politibetjenten og kollegaen kjørte etter 36-åringen med blålys på bilen, men valgte etter kort tid å avbryte forfølgelsen av 36-åringen. Ved søk på motorsykkelens registreringsnummer fikk de opp eierens adresse, og kjørte dit. Der møtte de 36-åringen, mens motorsykkelen sto parkert bak en hekk.

Sør-Rogaland tingrett kom til at han skulle dømmes for samtlige poster i tiltalen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at han hadde tilstått det meste i tiltalen, og at saken var blitt noe gammel. Dermed ble han dømt til ubetinget fengsel i 30 dager.

Han fikk også 28 måneders sperrefrist på erverv av førerrett og må betale 5000 kroner i saksomkostninger.

Nyeste fra Dagsavisen.no: