Roganytt

Røykte hasj mens han kjørte lastebil på 30 tonn

Ble stoppet av politiet etter at han hadde kjørt for fort.

Illustrasjonsfoto av politibil.

Den 28 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus. 26. februar i år ble han stoppet mens han kjørte lastebil i Lyngdal. Dette fordi han hadde kjørt i 83 kilometer i timen i en 70-sone. I tillegg hadde han fire gram hasj i lastebilen, og retten kom også til at han skulle dømmes for å ha kjørt lastebilen mens han var påvirket av amfetamin og hasj tilsvarende en promille på over 1,2.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at 28-åringen ikke tidligere er dømt, men at han har fått flere forelegg, blant annet for brudd på hvileplikten og fart.

Aktor la ned påstand om at 28-åringen skulle dømmes til ubetinget fengsel i 21 dager. Det syntes retten var for lite.

«Siktede har kjørt et tungt kjøretøy på en meget trafikkert vei. Han kjørte midt på dagen, og røykte hasj mens han kjørte. Han var også påvirket av amfetamin. Farene ved kjøring øker når det er tale om kombinasjonsrus. Han framsto klart påvirket da han ble stoppet», heter det i dommen fra Sør-Rogaland tingrett.

Retten kom til at det ikke var kjent at siktede utgjorde noen konkret fare i denne saken.

«Samtidig er det forbundet med stor risiko å kjøre tungtransport – lastebilen veide omkring 30 tonn med last – på en trafikkert strekning med slik kombinasjonsrus i den størrelsen det her er tale om. Retten ser alvorlig på dette. Han skulle også kjøre helt hjem, fra Mandal. Han kjørte ikke lengre fordi han ble stanset av politiet», heter det i dommen.

Straffen ble satt til ubetinget fengsel i 45 dager og 30.000 kroner i bot. Han mistet også førerretten i tre år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.