Roganytt

Kvinne ba om å bli slått konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Nær 358.000 nordmenn har fått utbetalt noe over 2,1 milliarder kroner i feriepenger for dagpenger. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Det var en kvinne i 20-årene som nylig var i Stavanger tinghus hvor hun begjærte at hun ble slått konkurs.

I retten opplyste hun at hun hadde en gjeld på 1.144.028 kroner og at hun eier en del av en bolig i tillegg til løsøre.

Sør-Rogaland tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn, og at kvinnen antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art, og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Fredrik Bie er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil holdt 25. november i år.