Roganytt

Transportfirma gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Det var firmaet Distribusjon Pluss AS som fredag var i Sandnes tinghus og begjærte oppbud.

Distribusjon Pluss AS har drevet i bransjen godstransport på vei og har holdt til ved godsterminalen på Ganddal.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på kr 1.490.000 kroner og selskapets aktiva har en samlet anslått verdi på omkring kr. 40.000.

Firmaet omsatte for 681.000 kroner i fjor og fikk samme år et resultat før skatt på 41.000 kroner.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen fra retten.

Advokat Per Asle Ousdal er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 15. november i år.