Roganytt

Byggefirma slått konkurs av Skatteetaten

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

I det første halvåret i år blei det betalt rekordmykje i inkassogjeld. 
Foto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Det var Skatteeateten som begjærte at firmaet Vestra AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 2.062.992 kroner som har sin bakgrunn i skyldig merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk.

Byggefirmaet har holdt til Karmsund og omsatte for 2,2 millioner kroner i 2019. Vestra AS fikk samme år et negativt resultat på 351.000 kroner. Firmaet er oppført på proff.no med 17 ansatte.

Vestra AS hadde i forkant av rettsmøtet bedt om en utsettelse, men Skatteetaten motsatte seg dette.

«Skyldneren har i rettsmøtet erkjent å være insolvent. Det ble den 11.08.2021 avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Ole Johan Berge er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 8. oktober.