Roganytt

Må betale 101.250 kroner etter å ha kjørt bil

Ble stoppet av politiet to dager på rad.

Mangle ble stanset av politiet natt til lørdag.

Den 35 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da saken nylig var oppe i Stavanger tinghus.

18. februar i år, omkring klokken 21.55, kjørte hun bil på Storhaug i Stavanger mens hun var påvirket av alkohol. En utåndingsprøve tatt av henne viste en alkoholkonsentrasjon på 0,85 milligram per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 1,7.

19. februar i år, omkring klokken 14.50, ble hun på nytt stoppet av politiet på Storhaug i Stavanger for å ha kjørt bil mens hun var påvirket av alkohol.

En blodprøve tatt av henne klokken 15.40 viste at hun hadde 2,29 i promille. Under denne kjøreturen kjørte hun også uten å ha gyldig førerkort, siden dette ble beslaglagt kvelden før.

«Siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse i retten i dag. Riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder politiets anmeldelser og rusmiddelundersøkelser. På denne bakgrunn har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at hun har handlet uaktsomt», heter det i dommen fra Sør-Rogaland tingrett.

Retten kom til at det var åpenbart har hatt et alkoholproblem som hun på eget initiativ har søkt behandling for. Dermed kom retten til at hun skulle dømmes til fengsel i 36 dager som ble gjort betinget mot at hun gjennomfører et promilleprogram.

Kvinnen har også en betydelig inntekt, noe som medfører at hun ble dømt til å betale en bot på 101.250 kroner.

Hun mistet også førerretten i tre år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.