Roganytt

Må betale 52.500 kroner etter at han ble stoppet av politiet

Mannen var ruset og kjørte for fort.

Illustrasjonsfoto

Den 25 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i Sør-Rogaland tingrett, avdeling Sandnes tinghus.

17. januar i år, omkring klokken 20.55, kjørte han på strekningen fra Stangeland til Lura på E 39 mens han var påvirket av amfetamin og ecstasy. I forbindelse med kjøreturen ble farten hans målt til 119 kilometer i timen i 90-sone.

11. februar i år, omkring klokken 08.55, kjørte han på nytt bil på Hoveveien i Sandnes mens han var påvirket av amfetamin.

I forbindelse med begge kjøreturene hadde han heller ikke gyldig førerrett og har aldri hatt førerkort.

«Siktede er tidligere straffedømt flere ganger, sist ved Jæren tingretts dom 17. februar 2018. Den straffen var femte straff for kjøring uten gyldig førerkort, og siktede ble i tråd med tidligere praksis dømt til 15 dager ubetinget fengsel. Siktede er ikke tidligere dømt for ruspåvirket kjøring. Han har bare fått forelegg for dette. Aktor har anført at dette forholdet bør medføre ubetinget fengsel fordi siktede fikk forelegg i 2016. Det er klart at han faller innenfor ordlyden i veitrafikkloven § 3l fjerde ledd i det han er tidligere «straffet»», heter det i dommen.

Dermed kom Sør-Rogaland tingrett til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 27 dager. Når det gjaldt botens størrelse ble denne satt til halvannen gang av 25-åringen brutto månedsinntekt, noe som ga en bot på 52.500 kroner.

Han fikk også 12 måneders sperrefrist på erverv av førerrett.