Roganytt

Full stopp for vogntog etter å ha kjørt rundt med dette dekket

Statens vegvesen har hatt kontroll.

Foto: Statens vegvesen

Kontrollen ble holdt på Krossmoen kontrollstasjon mandag kveld.

Kjøre- og hviletidskontrollen avdekket brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. To sjåfører fikk gebyr grunnet døgnhvil og daglig kjøretid. Fem fikk skriftlig advarsel grunnet pauser, døgnhvil og kjøretid.

To kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av at lasten ikke var forsvarlig/forskriftsmessig sikret. Lasten måtte sikres forsvarlig og i henhold til kravet før videre kjøring.

To kjøretøy fikk bruksforbud grunnet dårlig sikt.

Én spesialtransport fikk kjøreforbud grunnet manglende følgebil.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av overlast. Sjåføren måtte omlaste til tillatt vekt av aksel/akselkombinasjon uten lastmargin.

Et vogntog fikk bruksforbud grunnet utslitt dekk.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangel på fire kjøretøy. Manglene gikk ut på dekk, defekt løser, skade på påbygg, sidehinder, underkjøringshinder og defekt lys. Det ble gitt kontrollrapport/mangellapp med frist for utbedring av feilene.