Roganytt

Dagligvarebutikk slått konkurs av Skatteetaten

Gjorde ikke opp gjelden.

Illustrasjonsfoto. (Erlend Aas / NTB scanpix)

Det var Skatteetaten som begjærte at en 34 år gammel kvinne ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 1.160.345 kroner som gjelder forfalte skatter og avgifter.

Kvinnen har drevet en dagligvarebutikk i Stavanger som et enkeltpersonforetak, og møtte ikke til tirsdagens rettsmøte i Stavanger tinghus.

«Skyldneren har ikke møtt i dagens rettsmøte og det foreligger ikke opplysninger om gyldig fravær. Konkursbegjæringen og innkallingen til dagens rettsmøte er forkynt for skyldneren ved at det i samsvar med domstolloven § 176 er lagt melding i postkassen, og stevnevitnet har også vært i kontakt med skyldnerens ektefelle. Det som er foretatt er tilstrekkelig etter domstolloven § 185», heter det i kjennelsen fra retten.

Retten kom til at det ikke var holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig og la denne til grunn.

Retten kom til at saksøkerne har forfalte krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for, og at det ikke er grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Trond Geitung-Larsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 23. november.