Roganytt

Ble fotografert i fotoboksen – må ut med 20.000 kroner

Mann kjørte for fort.

Byfjordtunnelen

21-åringen erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Sør-Rogaland tingrett, avdeling Stavanger tinghus.

Retten kom til at den skulle legge følgende til grunn:

Søndag 18. juli 2021, omkring klokken 00.15 kjørte han en bil i nordgående retning i Byfjordtunnelen i Randaberg med en hastighet av 129 km/t, til tross for at høyeste tillatte hastighet på stedet ved skilt var 80 km/t. Målingen ble gjort med automatisk trafikkontroll med måling over 2530 meter.

«Bilen tilhørte tiltaltes søster. Ingen har bestridt målingen og denne legges til grunn. Føreren av bilen er ifølge foto fra fotoboks en mannsperson, og eier av bilen er følgelig utelukket. Tiltalte har forklart at personen som er passasjer på bilde er hans bror. Det springende punkt i saken har vært om det var tiltalte, som heller ikke har førerkort, som kjørte bilen» heter det i dommen.

Retten fant det hevet over enhver rimelig tvil at det var tiltalte som kjørte bilen den aktuelle natten.

«Bilde fra fotoboksen, hvor man kan se store deler av ansiktet, peker klart i retning av tiltalte som sjåfør. Forklaring fra tiltaltes søster om at hun lånt bilen bort til venner, men kan ikke huske til hvem, framstår for retten som lite troverdig blant annet fordi hun ikke har kunnet identifisere hvem av hennes «venner» som er sjåfør på bildet. Retten finner det også påfallende at hun heller ikke kjenner igjen sin andre bror (i passasjersetet) på bildet fra fotoboksen selv om tiltalte helt klart ser det», heter det i dommen.

Retten viste også til at 21-åringen nokså nylig ble dømt for ruskjøring og at også ved denne kjøringen nektet for å ha noe med kjøringen å gjøre.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes for forholdet og straffen ble 18 dagers fengsel som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Han ble også dømt til å betale en bot på 20.000 kroner.