Roganytt

Hadde 47,37 kilo hasj

Kjørte med ombygget bil.

Stavanger tinghus. Foto: Tore Bruland

Den 52 år gamle mannen fra Stavanger kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i Stavanger tinghus.

16. september i fjor ble han pågrepet på en tollstasjon på Østlandet etter at det ble funnet 47,37 kilo med hasj i bilen hans.

Sør-Rogaland tingrett kom til at 52-åringen hadde hatt en viktig funksjon ved innførselen.

«Det er han som har kjørt bilen hvor hasjen hadde vært oppbevart, og hans bidrag har da vært nødvendig for innførselen. Siktede brukte dessuten sin egen bil til å frakte hasjen, og han påtok seg hele risikoen for oppdraget ved innførselen», heter det i dommen.

Retten kom også til at det var skjerpende at 52-åringens bil var ombygget for å kunne frakte potensielt ulovlige varer inn i Norge uten å bli oppdaget, og at setene i bilen måtte demonteres for å få tilgang til hulrommene hvor hasjpartiet ble oppbevart.

«Selv om dette rommet i utgangspunktet ikke er laget for å innføre narkotika, er det med på å gi handlingen et noe mer profesjonelt preg», heter det i dommen.

Samtidig kom retten til at 52-åringen ikke er en av hovedmennene og at hans rolle i nettverket, utover selve innførselen, synes å være svært begrenset.

Dermed kom retten til at han hadde hatt rolle som kurer og at handlingen hadde vært profittmotivert.

Straffen ble fengsel i tre år og fire måneder der han får fradrag for 31 dager i varetekt.

Siden han hadde brukt bil i forbindelse med den straffbare handlingen ble han også fradømt retten til å føre førerkortpliktig motorvogn i fem år.