Roganytt

Sandnes-mann valgte å svindle Nav

Sørget for at han fikk utbetalt penger han ikke hadde krav på.

En mann i 30-årene er i Sør-Rogaland tingrett varetektsfengslet i fire uker, tiltalt for overgrep mot to unge gutter. Foto: Carina Johansen / NTB

Den 41 år gamle mannen fra Sandnes kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

Ifølge tiltalen sendte han i perioden 23. april 2018 til 21. april 2019 meldekort til Nav der han opplyste at han hadde jobbet til sammen 465,5 timer for to arbeidsgivere. I realiteten hadde han jobbet 1011 timer, noe som førte til at han fikk utbetalt 103.176 kroner i dagpenger som han ikke hadde krav på.

Retten viste til at 41-åringen hadde erkjent straffskyld og de faktiske forhold, men at han har forklart at han på grunn av språket ikke forsto hva han signerte på. Han forklarte også at han har gjort en feil, at han beklager dette – og at beløpet nå er tilbakebetalt.

«Retten har vanskelig for å tro at tiltalte ikke visste hva han gjorde da han sendte inn meldekortene. Han kom til Norge i 2014, og hadde dermed bodd i Norge i fire år da han meldte seg arbeidsledig. På denne tiden vil han ha lært seg mye om det norske samfunnet. Han sendte inn meldekortene fordi han var arbeidsledig, for å motta ytelser, og erkjente i retten at han visste at dagpenger er en ordning for dem som ikke er i arbeid. Gjennom å motta stønad har han også en plikt til å sette seg inn i reglene», heter det i dommen.

Retten viste også at 41-åringen tidligere har mottatt dagpenger, og at Nav noen uker før tiltaleperioden justert et meldekort.

– Kjent med systemet

«Dette tyder på at han var kjent med systemet og formålet bak det. Han sier han fant på tilfeldige tall når han fylte ut meldekortene, som i seg selv er betenkelig når han må vite at tallene har en hensikt og skal brukes i Navs videre arbeid, og det er påfallende at samtlige tall han sier var tilfeldige, var lavere enn faktisk arbeidede timer og ikke høyere. Det er ingen synlige spor etter kontakt mellom han og NAV i den tiden han sier han oppdaget at han hadde gjort en feil, og i avhør har han også erkjent at han oppga feil tall i skjemaene for å få̊ mer penger. Skjemaene er enkle å forstå, det er ikke mangel på veiledning og forklaringer om viktigheten av å melde fra om rette tall, og selve systemet med dagpenger ved arbeidsledighet har tiltalte vist at han har forstått ved å fremme krav etter at han ble arbeidsledig. Retten mener at det på denne bakgrunn kan heves over enhver rimelig tvil at tiltalte bevisst har oppgitt uriktige tall, i den hensikt å få̊ utbetalt dagpenger som han visste at han ikke hadde krav på. Det foreligger dermed tilstrekkelig forsett og vinnings hensikt», heter det i dommen.

Sør-Rogaland tingrett kom også til at bedrageriet var grovt ut fra beløpets størrelse.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at saken har hatt lang liggetid, og i stedet for å dømme ham til ubetinget fengsel ble han dømt til 30 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager.