Roganytt

Håndverkerfirma slått konkurs av Skatteetaten

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at en 33 år gammel mann fra Sandnes ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var skyldig krav på 114.443 kroner i skyldig merverdiavgift.

33-åringen har drevet et håndverkerfirma i Sandnes som et enkeltpersonforetak.

På spørsmål fra dommeren forklarte saksøkte:

«Han aksepterer skattekravet. Han har midler til å betale. Firmaet har fakturert 120.000 kroner. Faktura er sendt og pengene skal komme på mandag. Han har ikke mulighet til å betale hele beløpet fordi han har mange andre krav å betale», heter det i kjennelsen.

Ifølge 33-åringen kunne han betale 90.000 kroner nå og at de prøver å få firma på riktig spor etter covid-19 tiden og at det lover bra.

Skatteetaten opplyste at de ønsker dekning av hele kravet og at etaten ikke kan vente på at 33-åringen får inn penger på et nytt oppdrag – og at Skatteetaten er ingen kredittinstitusjon.

Skatteetaten opplyste også at 33-åringen også skylder 200.000 kroner i skatt som ikke er tatt med i konkursbegjæringen.

Sør-Rogaland tingrett viste til at det er holdt utleggsforretning mot 33-åringen med intet til utlegg.

«Retten legger også vekt på at skyldneren har mye større forfalt gjeld til Skatteetaten som ikke er omfattet av begjæringen. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Tor Inge Borgersen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 3. november.


Nyeste fra Dagsavisen.no: