Roganytt

Hadde en promille på 2,61

Måtte kjøres hjem av kollega.

Stavanger tinghus. Foto: Tore Bruland

En kvinne i 40-årene møtte nylig i Stavanger tinghus i etter at politiet ba om rettens kjennelse for midlertidig tilbakekall av førerretten. I tillegg ønsker politiet at kvinnens førerkort kan holdes beslaglagt inntil saken mot henne er endelig avgjort.

Kvinnen har i retten erkjent at hun om morgenen 30. juli i år kjørte bil fra Stavanger til arbeidsplassen sin. Hun bestrider imidlertid å være påvirket av alkohol under kjøringen og har forklart at hun ikke hadde drukket alkohol etter klokken 23.15 kvelden i forveien, men at hun har drukket en god del i etterkant av kjøringen.

Sør-Rogaland tingrett kom til at det var skjellig grunn til mistanke og viste til vitneforklaringen fra en kollega av kvinnen. Han traff henne rett etter at kjøringen hennes ble avsluttet og kjørte henne hjem. Han oppfattet kvinnen som beruset og oppskaket og hun hadde problemer med å forklare veien hjem. Ifølge vitnet forklarte kvinnen at hun hadde drukket alkohol til klokken 01.50, og etter hvert hadde hun også forklart at hun hadde drukket alkohol samme morgen.

Politiet kom til kvinnens adresse klokken 11.00 samme dag og det gikk noe tid før de klarte å komme i kontakt med henne. En blodprøve tatt klokken 13.00 viste en promille på 2,61.

Dermed kom retten til at det var sannsynlighetsovervekt for at kvinnen var påvirket av alkohol da kjøringen fant sted og at påtalemyndigheten kan tilbakekalle kvinnens førerrett og beslaglegge førerkortet hennes til saken er endelig avgjort.