Roganytt

22-åring mistet førerkortet etter å ha blitt tatt i fartskontroll

Ble stoppet av politiet etter at han hadde kjørt for fort.

Illustrasjonsfoto.

Den 22 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

27. august i år, omkring klokken 19.30, kjørte han bil på Noredalsveien i Sandnes. Her ble farten hans målt til 119 kilometer i timen i 70-sone.

Sør-Rogaland tingrett kom til at 22-åringen hadde handlet uaktsomt og at han skulle dømmes for forholdet.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten noe vekt på 22-åringens uforbeholdne tilståelse og kom til at han skulle dømmes til fengsel i 14 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Han ble også dømt til å betale en bot på 13.500 kroner, subsidiært fengsel i 20 dager.

Han mistet også førerretten i ti måneder regnet fra den 27. august – og for å få denne tilbake må han avlegge praktisk førerprøve på nytt