Roganytt

Politiet vil ta førerkortet fra mann for mobilbruk

Stoppet av politiet etter bruk av mobilen.

Stavanger tingrett

Den 30 år gamle mannen har fått et forelegg på 7500 kroner for to tilfeller av kjøring mens han benyttet en mobiltelefon.

Dette ved at han 15. april i år, omkring klokken 12.50, skal ha brukt mobiltelefonen mens han kjørte en varebil på Tjensvoll. Han skal også ha brukt mobilen da han kjørte en varebil i Hillevåg 25. august i år, omkring klokken 19.05.

Saken skal opp i Sør-Rogaland tingrett, avdeling Stavanger tinghus, 7. oktober da 30-åringen ikke har vedtatt forelegget.

For mange prikker

Grunnen til det er muligens følgende:

«Forholdet medfører tap av retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for en periode på 6 – seks – måneder, regnet fra 13. september 2021 i medhold av veitrafikkloven § 33nr 1, jf. forskrift om prikkbelastning § 4. Isolert medfører hver av postene i forelegget tre prikker, til sammen seks prikker. Du hadde imidlertid fire aktive prikker fra tidligere, noe som medfører at du har overskredet grensen på åtte prikker noe som medfører tap av førerrett», heter det i forelegget fra politiet.

Når saken skal opp i Stavanger tinghus vil det også bli lagt ned påstand om at 30-åringen skal betale en bot på 9000 kroner, subsidiært fengsel i 18 dager dersom boten ikke betales. I tillegg vil det også bli krevd saksomkostninger til det offentlige.

Ifølge forelegget heter det også at det er slik at den som mister førerretten på grunn av brudd på trafikale atferdsregler i prøveperioden, må avlegge full ny førerprøve uten hensyn til tapsperiodens lengde.