Roganytt

Må i fengsel for kjøring uten førerkort

Mann ble stoppet av politiet.

Mangle ble stanset av politiet natt til lørdag.

Den 61 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus. 3. august i år, omkring klokken 11.55 ble han stoppet av politiet mens han kjørte bil på Storhaug uten å ha gyldig førerkort.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på følgende: «Siktede er straffet for kjøring uten gyldig førerkort ni ganger tidligere, i tillegg til at han fikk en påtaleunnlatelse for det samme i 2017. Fem ganger; i 2014, 2015, to ganger i 2016 og sist ved Stavanger tingretts dom av 15.06.2020, ble siktede idømt ubetinget fengselsstraff som følge av kjøringene.

Hevdet han flere ganger er uriktig dømt

Siktede hevdet i retten at han flere ganger er uriktig dømt ettersom det var noen andre enn ham som kjørte. Retten forholder seg til de rettskraftige dommene som foreligger. Kjøringen som er til behandling i denne saken skjedde et drøyt halvår etter at siktede var ferdig med å sone sist idømte fengselsstraff på 34 dager.

I dommen fra 2020 ble det vist til følgende: «I skjerpende retning peker retten på at tiltalte har mistet føreretten på grunn av sykdom. Tiltalte forklarte at han får illebefinnende, noe som potensielt kan medføre farlige situasjoner i trafikken. Det er også skjerpende at kjøringen førte til trafikkuhell», heter det i dommen.

Retten kom til at det både er allmennpreventive som individualpreventive hensyn som tilsier at det må reageres strengt når 61-åringen nok en gang har valgt å kjøre bil uten gyldig førerkort.

Dermed kom Sør-Rogaland tingrett til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 40 dager.