Roganytt

Flere fikk ikke kjøre videre

Statens vegvesen har hatt kontroll.

Foto: Statens vegvesen

Kontrollen fant sted på Sokn kontrollstasjon torsdag og resultatene var følgende:

Et kjøretøy fikk kjøreforbud for overlast. Det var over 200 kilo over den tillatte maksgrensen som kjøretøyet registrert for. Sjåføren fikk pålegg om å avlaste for å komme ned til lovlig vekt før videre kjøring.

For stort overheng fra bakerste kant på kjøretøy til underkjøringshinderet første også til et kjøreforbud. Sjåføren måtte justere ned underkjøringshinderet før han fikk fortsette kjøringen.

To sjåfører måtte sikre lasten bedre før de fikk kjøre videre, mens fire kjøretøy fikk mangler på tekniske tilstand, manglene gikk ut på sidehinder, folie på hovedlykt, montert ulovlige lys foran og under speilet på kjøretøyet.

En spesialtransport ble ilagt bruksforbud på grunn av lastelengde. Sjåføren måtte laste av en del av lasten for å komme ned til lovlig lengde.

To vogntog vil bli rapportert på grunn av feil avgiftsgrunnlag for vektårsavgift,

På grunn av sikthindrende gjenstander i frontvindu fikk en sjåfører kjøreforbud og måtte fjerne disse før videre kjøring.

En sjåfør fikk 500 kroner i gebyr for manglende dokument.