Roganytt

Transportfirma ble tvangsoppløst

Slutt for firma som har drevet med transport.

Stavanger tingrett. Foto: Tore Bruland

Det var firmaet DLN Transport AS som nylig ble tvangsoppløst i Stavanger tinghus.

Bakgrunnen for det var at Sør-Rogaland tingrett har mottatt melding fra Regnskapsregisteret om at DLN Transport AS ikke på lovlig måte har meldt til Regnskapsregisteret årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for året 2019 som registeret kan godkjenne, innen den fristen som registeret har kunngjort.

Det er heller ikke gitt melding om at manglene senere er rettet.

Dermed var vilkårene til stede for å tvangsoppløse selskapet.

DLN Transport AS har holdt til i Stavanger og har hatt som formål å drive med godstransport av varer, samt alle former for investeringer, herunder aksjer, eiendommer, løsøre, etc., og alt hva som hermed står i forbindelse, herunder deltakelse i andre selskap med samme eller lignende formål.

Advokat Erik Årstad er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 25. oktober.