Roganytt

Skal ha hatt ti kilo dynamitt og 20 kilo krutt

Politiet skal ha funnet store mengder med våpen hos mann.

Stavanger tinghus. Foto: Tore Bruland

Det er statsadvokat Henriette Kvinnsland som har tatt ut tiltale mot en 73 år gammel mann fra Stavanger.

3. september 2019 skal politiet ha funnet store mengder med skytevåpen i boligen hans i Stavanger.

Ifølge tiltalen skal han også ha oppbevart ti kilo dynamitt, 20 kilo krutt, 576 fenghetter/kruttlunter og en pyroteknisk bombe.

Ifølge tiltalen skal han også ha hatt store mengder med ammunisjon og diverse våpendeler.

«Handlingen anses for grov særlig hensett det store omfanget av eksplosiver og våpen/våpendeler/ammunisjon, samt at eksplosiver ble oppbevart slik at ukontrollert detonasjon lett kunne skje», heter det i tiltalen.

7. november skal politiet på nytt ha funnet ti kilo TNT, 60 fenghetter og diverse våpen, våpendeler og ammunisjon i nærheten av 73-åringens bolig.

Det er satt av tre dager til saken som skal i Stavanger tinghus 20. oktober i år.

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om inndragning av samtlige våpen, våpendeler, ammunisjon og eksplosiver som tiltalen omhandler.