Roganytt

Byggefirma ble slått konkurs av Skatteetaten

Gjorde ikke opp gjelden.

Foto: Tore Bruland

Det var Skatteetaten som begjærte at en 43 år gammel mann ble slått konkurs.

43-åringen har drevet et byggefirma i Sandnes som et enkeltpersonforetak og bakgrunnen for konkursbegjæringen var et krav på 205.546 kroner i skyldig moms.

«Skyldneren har ikke møtt i dagens rettsmøte. Som det framgår i rettsboken har det ikke vært mulig å forkynne konkursbegjæringen og innkallingen til dagens rettsmøte. Retten konstaterer at saksøkte ikke er tilgjengelig på forretningsadressen, og at han også synes å ha fraflyttet den folkeregistrerte adressen. Det foreligger ikke opplysninger om ny adresse. Etter rettens vurdering er vilkårene for å behandle konkursbegjæringen uten lovlig forkynnelse til stede, jf. konkursloven § 70 tredje avsnitt siste setning», heter det i kjennelsen fra Sør-Rogaland tingrett.

Retten kom til at det ikke var holdepunkter for at saksøkerens framstilling var uriktig og la denne til grunn. I tillegg la retten til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for, og at det ikke er grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp gjelden med egne eiendeler eller inntekter eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Andreas Haukland Westlye er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 19. oktober.