Roganytt

Solsenter gikk konkurs

Klarte ikke å betale gjelden.

En svakere krone betyr også at import blir dyrere. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Det var firmaet Sun2 Langnes AS som var i Stavanger tinghus og begjærte oppbud. Firmaet har hatt adresse på Randaberg og omsatte i 2020 for litt over én million kroner. Samme år fikk også firmaet et negativt resultat på 377.000 kroner før skatt.

Sør-Rogaland tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn. Retten kom også til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller – og at betalingsvanskene ikke er forbigående art.

Dermed kom retten til at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Edvard Årstad er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt den 25. oktober.