Roganytt

Mann slo kona

Ble ekstremt opprørt og slo kona i ansiktet da han fikk høre at hun hadde vært utro i sønnens seng.

Stavanger tinghus. Foto: Tore Bruland

Mannen i 50-årene erkjente delvis straffskyld da han nylig møtte i Sør-Rogaland tingrett, avdeling Stavanger tinghus. Volden fant sted i parets bolig tidlig på kvelden den 20. mars i år.

Retten la til grunn at høsten og vinteren 2020 møtte kona en annen mann, og hadde jevnlig kontakt med ham på sosiale medier. Hun møtte også mannen flere ganger og de hadde samleie et par ganger.

Den aktuelle dagen ba mannen i 50-årene om å få se konens telefon da han mistenkte henne for å ha et forhold til en annen mann. Kona nektet å gi fra seg telefonen, noe som styrket mannens mistanke. Dermed tok han telefonen fra henne, og så at kona hadde en samtale på et sosialt medium med en annen mann. Han ble opprørt og ba kona forklare hva dette var.

Etter dette ble det krangling og knuffing om telefonen, der begge parter deltok i basketaket.

Fornærmede kom seg deretter opp til soverommet. Tiltalte ble sittende i stuen med konas telefon og fant mer og mer informasjon om utroskapen. Da han gikk opp på soverommet der kona var innrømmet hun til slutt at hun var utro.

Ville vite mer

Mannen gikk ned i stuen igjen, hvor han ble mer og mer forbannet. Fornærmede kom etter en stund ned i stuen. Mannen ville da få kona til å fortelle mer om utroskapen, blant annet hvor dette hadde funnet sted.

Kona fortalte da at hun hadde hatt samleier med den andre mannen i et rom i deres hjem, i en seng parets voksne sønn benyttet da han var på besøk.

Ifølge dommen fra Sør-Rogaland tingrett ble mannen ekstremt opprørt over denne opplysningen, og han ga fornærmede minst to slag i ansiktet med flat hånd.

Mannen har gjort det gjeldende at den aktuelle volden var framprovosert og kom som en direkte følge av denne uttalelsen.

Retten delte seg

I forbindelse med skyldspørsmålet delte retten seg.

Flertallet, bestående av de to meddommerne, kom til at mannen måtte frifinnes og begrunnet dette med at fornærmedes ytring kort forut for kroppskrenkelsen var «særlig provoserende» – og at det var selve ytringen om samleie i deres hjem i sønnens seng, og hvordan denne ytringen ble framsatt, som er avgjørende for flertallet.

Rettens mindretall bestående av fagdommeren kom ikke til at ytringens karakter ikke er tilstrekkelig støtende eller provoserende til å oppfylle vilkåret om «særlig provoserende».

«Tiltalte hadde tidligere på kvelden fått utroskapen bekreftet og hadde sittet og tenkt over dette en stund alene. Han hadde på tidspunktet for ytringen allerede kjennskap til kjernen i ytringen, nemlig utroskapen. Opplysningen om hvor samleie skjedde kom etter spørsmål fra tiltalte selv, som spurte fornærmede om detaljer om forholdet. Når ytringen kommer som et direkte svar på tiltaltes spørsmål finner mindretallet dette vanskelig kan anses som tilstrekkelig provoserende. Mindretallet viser til det ovenfor nevnte utgangspunktet om at man i utgangspunktet skal tåle provoserende ytringer uten å ty til vold. Mindretallet finner uansett at gjengjeldelsen ikke framstår som forholdsmessig», heter det i dommen.

Flertallet i Sør-Rogaland tingrett kom dermed til at mannen skulle frifinnes for voldsbruken.

Samtidig kom retten til at mannen skulle dømmes til å betale kona 15.000 kroner i oppreisningserstatning for følgene hendelsen har hatt for fornærmede i etterkant.