Roganytt

Kiosk gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var firmaet Nauste Drift AS som var i Stavanger tinghus og begjærte oppbud.

Firmaet har drevet kiosk på kaien i Nesvik i Hjelmeland og retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

Sør-Rogaland tingrett kom til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge er til stede.

Advokat Erik Årstad er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 25. oktober i år.