Roganytt

Avviklet dyrehold på gård

Mattilsynet avvikler i dag dyreholdet til en bonde i Sola for andre gang.

Illustrasjonsfoto

Bonden har fått aktivitetsforbud mot å fortsette som bonde, men har oversett forbudet. Det melder Mattilsynet i en pressemelding onsdag.

Han har fortsatt driften av gården med rundt 125 storfe.

Noen av dyrene må avlives fordi det ifølge Mattilsynet ikke er forsvarlig å frakte dem vekk fra gården.

Politiet er til stede under aksjonen.

Bonden har fått aktivitetsforbud fordi han gjentatte ganger og over flere år har stelt for dårlig med sine dyr, ifølge Mattilsynet.

Aktivitetsforbudet er bekreftet i rettsapparatet.

Ifølge Aftenbladet sendte bonden tirsdag en begjæring om midlertidig forføyning til Sør-Rogaland tingrett, der han ber om at tvangsavviklingen forbys fram til det foreligger et skriftlig vedtak. Dette var ikke Mattilsynet kjent med da Aftenbladet snakket med tilsynet.