Roganytt

Oljekonsulentfirma ble tvangsoppløst

Slutt for firmaer.

Foto: Tore Bruland

Det var firmaet Exploration Options AS og morselskapet Pangaea Holding AS som ble tvangsoppløst i Stavanger tinghus. Exploration Options AS har drevet innenfor bransjen annen teknisk konsulentvirksomhet.

Bakgrunnen for tvangsoppløsningene var at Sør-Rogaland tingrett har mottatt melding fra Regnskapsregisteret om at selskapene ikke på lovlig måte har meldt til Regnskapsregisteret årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for året 2019 som registeret kan godkjenne, innen den fristen som registeret har kunngjort.

Det er heller ikke gitt melding om at manglene senere er rettet.

«Vilkårene for å oppløse selskapet i medhold av aksjeloven § 16–15 (1) nr. 4 er etter dette til stede», heter det i kjennelsen fra retten.

Advokat Leif Inge Håland er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt den 26. oktober.