Roganytt

Stjal fra eksen

Sørget for å flytte over penger fra hennes konto til sin konto.

Sandnes tinghus. Foto: Carina Johansen

Den 32 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i Sandnes tinghus.

Ifølge siktelsen stjal han omkring 408.000 kroner fra ekskonen ved å overføre pengene fra hennes konto til sin konto ved å bruke hennes bank-id. Hendelsen fant sted på Hundvåg i Stavanger i tidsrommet fra 1. juli til 30. september 2019. Ifølge siktelsen anses forholdet som grovt særlig med tanke på beløpets størrelse.

7. oktober 2019 forledet han også ansatte i en bank til å opprette et kredittkort i ekskonens navn, ved bruk av hennes bank-id. Totalt brukte han kortet for 12.132 kroner.

«Siktede ga en uforbeholden tilståelse for begge postene i rettsmøte. Riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysningene i saken, inkludert siktedes kontoutskrifter, fornærmedes kontoutskrifter, avhør av fornærmede og dokumentasjon fra en advokat vedrørende forliksrådsbehandling av kredittkortopptaket», heter det i dommen.

Retten kom til at det var bevist at 32-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han har handlet med forsett.

«Både de personlige og samfunnsmessige konsekvensene av denne typen integritetskrenkende vinningskriminalitet tilsier at det skal reageres strengt. Retten mener at de allmennpreventive hensynene som gjør seg gjeldende i denne saken tilsier at straffen samlet for begge forholdene bør være fengsel i sju til åtte måneder», heter det i dommen.

Samtidig fikk han fradrag for at saken hadde hatt lang liggetid, samt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse. Dermed ble straffen satt til fengsel i fem måneder og han ble også dømt til å betale 408.000 kroner i erstatning til ekskonen.