Roganytt

Forsøkte å rane til seg bil med skrujern

Erkjente seg ikke skyldig, nektet å forklare seg og forlot stedet.

Foto: Tore Bruland

Saken mot en 24 år gammel mann var nylig oppe i Stavanger tinghus. 24-åringen ankom forsinket og rettsmøtet ble utsatt til han ankom. Han erkjente seg da ikke skyldig og erklærte at han ville benytte seg av sin rett til å nekte å avgi forklaring, og etter kort tid forlot han retten uten å ha fått tillatelse til dette, skjønt rettsforhandlingen fortsatt i hans fravær.

Retten fant det bevist at 24-åringen 24. september i fjor, omkring klokken 15.30, åpnet døren til en bil der eieren satt i denne. 24-åringen ga straks uttrykk for ha og eller låne bilen, og at eieren måtte komme seg ut. Mens han ga beskjed om dette flere ganger rettet han et skrujern mot eieren og forsøkte å dra ham ut av bilen etter jakken.

Da en person som befant seg på stedet kontaktet 24-åringen, ga han beskjed om at han hadde respekt for eldre og forlot stedet.

Omkring 20 minutter gikk han til angrep på en person som sto og ventet på bussen. Politiet ble varslet om hendelsene og samme dag dro de til mannens bolig i Sola for å pågripe ham. I forbindelse med dette kastet han et klesstativ mot en av politibetjentene.

3. november i fjor var han også voldelig mot en kvinne i Stavanger. Samme kveld ødela han også speilet på to biler som sto parkert på Sola. Han hoppet også på taket på en av disse bilene.

Retten kom til at han skulle dømmes for samtlige punkt i tiltalebeslutningen. Straffen fengsel i ett år og to måneder som er en etterskuddsdom fra en dom 24-åringen fikk i Jæren tingrett i januar i år.