Roganytt

Hyttefirma gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

En svakere krone betyr også at import blir dyrere. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Det var Urstad Hyttebygg AS som var i Sandnes tinghus og begjærte oppbud. Der ble det opplyst at den samlede gjelden er på 3.114.721 kroner og at selskapets aktiva har en samlet anslått verdi på omkring 1.474.635. kroner.

Urstad Hyttebygg AS har holdt til i Sandnes.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Håkon Halvorsen er oppnevnt om bostyrer og skiftesamling vil bli holdt 12. oktober i år.