Roganytt

Helikopterfirma gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Nær 358.000 nordmenn har fått utbetalt noe over 2,1 milliarder kroner i feriepenger for dagpenger. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Det var Fonnafly Sjø AS som var i Haugesund tinghus og begjærte oppbud.

Fonnafly Sjø AS er det juridiske navnet på Fonnafly AS.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 10 millioner kroner og at det ikke er noe aktiva i selskapet som har økonomisk verdi.

Fonnafly Sjø AS har hatt hovedkontor på Sand og omsatte i 2019 for 143 millioner kroner. Selskapet fikk samme år et negativt resultat på 16 millioner kroner.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Thor Arne Reitan er oppnevnt som bostyrer og skiftesamling vil bli holdt 28. oktober.