Roganytt

Tatt i 129 km/t i 80-sone i tunnel

Tatt av politiet i fartskontroll.

OSLO, Norge 20160927.
Politiet i arbeid. Politi som driver fartskontroll med radar. 
Foto: Gorm Kallestad / NTB

Den 20 år gamle mannen fra Sola kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

10. juni i år, omkring klokken 13.20, kjørte 20-åringen bil på E 134 i Rullestadtunnelen i Etne. Her ble farten hans målt til 129 kilometer i timen i 80-sone.

Retten kom til at riktigheten styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder politiets lasermåling. Dermed kom retten til at 20-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han i det minste har handlet uaktsomt. I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at grensen mellom betinget og ubetinget fengsel går på 130 kilometer i timen i 80-sone.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til betinget fengsel i 15 dager og en bot på 12.500 kroner.

I tillegg mistet han førerretten i ti måneder og må avlegge praktisk førerprøve for å få denne tilbake.