Roganytt

Må ut med 100.000 kroner i bot for kjøring

Ble tatt i 143 kilometer i timen i 60-sone.

Stavanger tingrett.

Den 38 år gamle mannen erkjente seg skyldig etter tiltalen da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

3. mai i fjor, omkring klokken 18.15, ble mannen stoppet av politiet på Nordsjøvegen i Klepp etter at han hadde kjørt en personbil med en hastighet på 143 kilometer i timen i 60-sone.

En blodprøve tatt klokken 19.41 samme dag viste at han var påvirket av cannabis, ecstasy og tabletter tilsvarende en promille på over 1,2.

Også 23. august i fjor, omkring klokken 19.40, ble han stoppet av politiet på E 39 i Gjesdal. En blodprøve tatt klokken 20.27 viste at han var påvirket av ecstasy og kokain tilsvarende en promille på over 1,2. I forbindelse med denne kjøreturen hadde han heller ikke gyldig førerkort, og han hadde også med seg to passasjerer i bilen.

Ved bevisvurderingen la retten avgjørende vekt på 38-åringens uforbeholdne tilståelse.

I forbindelse med straffeutmålingen kom retten til at det var skjerpende at 38-åringen under den påvirkede kjøringen 3. mai hadde svært høy hastighet.

«Kombinasjonen av høy påvirkning og fart medførte en overhengende fare for tiltaltes og andre trafikanters liv og helse. Kjøringen skjedde en søndag ettermiddag på en veistrekning hvor det normalt er annen trafikk. Videre vektlegges i skjerpende retning at han under kjøringen den 23. august ruset seg rett før kjøring, og at han hadde med seg to passasjerer i bilen. Kjøringen skjedde en søndag kveld på en lengre veistrekning hvor det normalt er mye annen trafikk», heter det i dommen.

Straffen ble fengsel i 90 dager som ble gjort betinget mot at han gjennomfører et program mot ruspåvirket kjøring. Siden 38-åringen har en betydelig inntekt ble han også dømt til å betale en bot på 100.000 kroner, og han mistet også førerretten i fem år.